Start relaxed jouw vakantie, zonder gepieker! 

De zomervakantie staat voor de deur en daarmee is het jaar ‘ineens’ alweer halverwege…
Je wilt relaxed vertrekken op vakantie, en uitgerust terug aan het werk gaan nà jouw vakantie! 
Je werkte al 6 maanden keihard, maar met alles wat je nog te doen hebt en wat er last-minute bijkomt, is er niet al teveel tijd meer over om grondig na te denken over jezelf en jouw loopbaanperspectieven voor het komende jaar….
Door jouw enorme workload werk neem je onvoldoende tijd om te reflecteren, laat staan dat je al de tijd vindt om bij te benen met jouw gezinstaken! Soms voelt het alsof je zoveel ballen in de lucht moet houden, dat je het bos door de bomen niet meer ziet….
Wat ga je melden bij je jaarlijkse functioneringsgesprek?
Hoe staat het met de realisatie van jouw targets voor 2022-2023? Wat kon je tot op heden al realiseren?
Deze zaken vragen grondig denkwerk op een ander niveau en dat vraagt weer om tijd en om ruimte in je hoofd. 
Tijdens jouw vakantie heb je niet veel zin om daarover na te denken. 

Vakantie is toch vakantie, niet? 

Stop met jezelf wijs te maken dat je binnen enkele weken wel tijd gaat maken om hierover na te denken. Reserveer voor jezelf een tijdsblok van minstens een halve dag af in jouw agenda, waarbij niemand jou mag storen. Vertaal jouw eigen doelen naar heldere actiepunten, een stappenplan. 

Maak komaf met uitstelgedrag!

Neem je teveel hooi op je vork? Een groot project kan verlammend werken en jou afschrikken...Eet een grote olifant op in kleine stukjes. Deel het project op in kleine deeltaakjes en begin met 1 taakje. Zo beloon je jouzelf snel en werk je stukken efficiënter. Last van motivatie? Vaak kunnen negatieve gedachten jou demotiveren waardoor je zaken voor je uitschuift. Focus je op het positieve resultaat en het prettige gevoel dat je gaat bereiken wanneer je taak afgewerkt is, in plaats van op de negatieve gedachten. Ben je een perfectionist en leg je de lat hoog voor jezelf? Wees dan wat liever voor jezelf en besef dat fouten unieke opportuniteiten zijn om te leren! Wellicht heb je ook een smartphone en werken inkomende mails verleidelijk. Beperk het lezen van mails en sociale media, je zal ervan versteld staan hoeveel tijd je hiermee wint, al snel een paar uur per week! 

Hoe zou het voor jou voelen als je regelmatig nadenkt over jouw resultaten en plannen op langere termijn?

Wat zou dit jou brengen en wat zou er voor jou verbeteren? Idealiter plan je jouw moment van reflectie in tijdens een rustige periode, voor velen is dat inderdaad de zomerperiode (maar dus NIET de periode wanneer je vakantie bent!) 
Ben jij leidinggevende? Doordat alles tijdens de zomerperiode toch rustiger lijkt te verlopen, kun je letterlijk tijd creëren voor reflectie algemeen binnen jouw afdeling. Organiseer met jouw team een mooi moment voor terug- en vooruitblikken: dit kan een meeting zijn, maar een bowling of een feestje doen evengoed hun werk! 
Plan nu al het volgende reflectiemoment in je agenda. Een half jaar is een absoluut minimum om naar je visie en doelen te kijken, ze eventueel aan te passen en te zorgen dat je voldoende acties hebt ondernomen om ze te realiseren. Plan dus minstens een nieuw reflectiemoment in voor jezelf rond de jaarwisseling. 
Geef jezelf tijd om jouw doelstellingen aan te passen en te verfijnen waar nodig!

Durf jezelf kritische vragen te stellen en proactief te handelen!

Welke doelen heb jij voor jezelf komende jaren? Welke voornemens had je in januari? Wat heb je hiervan reeds gerealiseerd? 
Concretiseer jouw doelstellingen. Maak alles specifiek en meetbaar en zet er een tijdslimiet op. 

Volg de vijf stappen van de SMART methode!

De SMART-methode is een handige methode om van jouw doelen échte doelen te maken. SMART betekent Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het is een handige tool die je kunt gebruiken wanneer je maar wilt: bij goede voornemens of bij wensen voor thuis en/of persoonlijke veranderingen. Ook gebruik je de SMART-methode op werk bij je loopbaanontwikkeling. Zo gebruik je SMART bij het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of bij het opstellen van doelen.

Wat zijn de voordelen?

Je voorkomt vage beloftes, onduidelijke afspraken en de kans dat er misverstanden en conflicten ontstaan is veel kleiner. Dit kan jou alleen maar ten goede komen. Wees zo specifiek mogelijk, omschrijf je doel duidelijk. Wat wil je precies bereiken?  Waar, met wie, wanneer en hoe ga je jouw doel bereiken? Wie kan jou hierin helpen? Welke concrete hulpbronnen kun je inzetten? Is jouw doel voldoende meetbaar? Aan de hand van welke cijfers of voorwaarden weet je dat je je doel hebt behaald? De volgende vragen helpen jou hierbij:
Hoe ga je dit concreet meten – in geldwaarde, in hoeveelheid? Aan welke voorwaarden moet het eindresultaat concreet voldoen? Hoe acceptabel is jouw doel? Er is niks meer demotiverend dan het stellen van totaal onhaalbare doelen. Het is belangrijk dat je zelf helemaal achter het doel staat. Het geeft ook totaal geen zin om doelen op te leggen aan jouw medewerkers, wanneer er geen of onvoldoende draagvlak voor is. 
Hoe realistisch is jouw doel? Wanneer doelen onrealistisch en dus te moeilijk zijn, leidt dit tot emotionele kramp en verlamming. Zoiets komt onze motivatie zeker niet ten goede. En dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Kun je een concrete tijdslimiet zetten op jouw doel? Een concrete startdatum en een duidelijke deadline houden jou gemotiveerd!

 

Ben jij leidinggevende? Doordat alles tijdens de zomerperiode toch rustiger lijkt te verlopen, kun je letterlijk tijd creëren voor reflectie algemeen binnen jouw afdeling. Organiseer met jouw team een mooi moment voor terug- en vooruitblikken: dit kan een meeting zijn, maar een bowling of een feestje doen evengoed hun werk! 
Details
  • 20 juni 2022
Referenties
    • Feedback van onze klanten

      Lees hier de feedback van onze klanten over hun persoonlijk loopbaantraject.

      Lees onze referenties
Gratis infogesprek inplannen